Liposukce stehen, hýždí a ostatních částí těla

Liposukce je zdravotně estetický zákrok, při kterém se odsává tuk z míst, kde došlo k jeho nežádoucímu nahromadění. Metoda slouží primárně ke zlepšení kontur a tvaru postavy, nikoliv k hubnutí. Na klinice dokážeme odebrat tuk velice jemně díky přístroji Body-Jet, který pro odlučování tukových buněk využívá vodní paprsek. Výkon se provádí v lokální anestezii bez následného pobytu na klinice, trvá asi 2 hod s minimálním rizikem pro pacienta a zkracuje dobu hojení ve srovnání s jinými způsoby liposukce v lokální nebo celkové anestézii. Zákrok běžně podstupují ženy i muži.
×
Typ zákroku
Popis

Liposukce přináší nejlepší výsledky u osob s přiměřenou hmotností, které potřebují vyřešit problém nahromadění tuku v místech, kde žádné cviky ani diety neúčinkují. Přirozená pevnost a elasticita kůže hraje velkou roli v tom, jak bude odsátá oblast po zákroku vypadat. Pokud kůže svou elasticitu do značné míry ztratila, je vhodné následně podstoupit proceduru laserového vypnutí kůže TightSculpting ™, aby bylo dosaženo co nejlepšího vzhledu.
Určitá místa na těle jsou zcela nevhodná pro liposukci, a proto se zde zákrok nikdy neprovádí. Jde především o oblast dolní poloviny hýždí, kde by došlo ke svěšení kůže. Jiná místa nejsou tak striktně zakázaná, ale liposukce se na nich také nedoporučuje, protože hrozí vznik nerovností, například v oblasti zad.

Jak zákrok probíhá
Výkon se provádí v lokální či celkové anestézii, podle povahy místa, které je ošetřováno. Na každém odsávaném místě se se provedou cca 3 operační řezy dlouhé asi 4 – 5 mm. Místa řezů jsou volena tak, aby byla po zahojení co nejméně viditelná. Zpravidla se tedy vedou v přirozených rýhách těla nebo tam, kde budou zakryty spodním prádlem. Do vytvořených otvorů se vkládá dvoucestná kanyla s tupým zakončením, která přivádí do tkáně paprsek vody, jenž velice jemně odlučuje tukové buňky od tkáně. Zároveň je kanyla spojena s pumpou, která vytváří podtlak a umožňuje nasávání uvolněného tuku do sběrných nádob. Jelikož takto šetrně odebrané tukové buňky se nepoškodí, jsou vhodné pro další použití do míst, kde je žádoucí objem tuku zvýšit. Jedná se o tzv. fat-transfer. Aby byl odběr tuku co nejrovnoměrnější, lékař tvaruje zvolenou oblast vějířovými pohyby. Bezprostředně po zákroku jsou operované plochy zkomprimovány elastickými návleky.
Výsledek operace hodnotíme nejdříve po 3 měsících, kdy odezní i otoky. Konečný výsledek se dá očekávat za 6 až 12 měsíců.

Vnější stehna
Vnější stehna jsou typickým ženským úložištěm tuku. Nemusí nutně záležet na celkové hmotnosti, protože na tato místa ukládají tuk i relativně štíhlé ženy. Při zákroku není účelem odstranit co nejvíce tuku, ale jen tolik, aby stehna tvořila co nejpřirozenější siluetu se zbytkem těla. Maximálně s jedná o odstranění přibližně třetiny tuku. Velký důraz se klade na vytvoření hladkého přechodu mezi odsávanou oblastí s jejím okolím. Aby výsledné kontury odpovídaly vysokým estetickým nárokům klientek, bývá nutné z důvodu proporcionality ve spojení s vnějšími stehny provést i liposukci boků.

Vnitřní stehna  
Liposukce vnitřních stehen je opět mnohem běžnější u žen, kde nejde často ani tolik o estetickou stránku věci, ale spíše o snahu zbavit se nepříjemného tření stehen o sebe. Z důvodu symetrie se často zároveň provádí i liposukce vnitřních kolen. Chirurg při výkonu hlavně dbá na to, aby po zákroku v tkáni nevznikly nerovnosti či hrudky. K finálnímu dosažení hladkosti stehna napomáhá při výkonu mikrokanyla, která rovnoměrně odebírá tuk po menších objemech. Umožňuje Tedy velmi precizní práci. Příležitostně o liposukci vrchní části vnitřního stehna požádá i muž.

Hýždě
Zákrok na hýždích dokáže zlepšit jejich vzhled a velikost při dosažení jejich dokonalé symetrie. Stejně jako v případě vnějších stehen se neodebírá více jak třetina z celkového objemu tuku. Nikdy se neprovádí odběr tuku ze spodní poloviny hýždí, především v kožním záhybu mezi hýždí a stehnem, protože to představuje příliš velké riziko povisnutí kůže a tím i trvalou deformaci. Lékař postupuje ze strany do středu a odebírá tuk mikrokanylou, aby se předešlo tvorbě hrudek. Tento postup je velmi důležitý, pro dosažení hladkého kulatého tvaru hýždí.

Rady pro pacienta
Před zákrokem podstoupí pacient běžná předoperační vyšetření. Požadavky na vyšetření závisí na věku operované osoby. Základní vyšetření zahrnuje EKG, RTG plic, laboratorní vyšetření a některá další. Přesné instrukce obdrží zájemce od lékaře, který vede konzultaci. Odstup od posledního prodělaného infekčního onemocnění alespoň 2 – 3 měsíce.
Je nezbytné vysadit všechny léky, které způsobují zvýšenou krvácivost.
Dva měsíce před výkonem je vhodné vysadit antikoncepci, která zvyšuje riziko embolie.
Den před výkonem nepít alkohol.
Alespoň měsíc před operací nekouřit a minimálně dva týdny po ní. Kouření zhoršuje hojení.
Před operací se nesmí 6 hodin nic pít a jíst.
V den operace je vhodné se vykoupat, nenanášet make-up, odlakovat nehty na rukou i nohou.
Po operaci většího rozsahu je nutný jednodenní pobyt ve zdravotnickém zařízení.
V den propuštění se odstraňují drény. Může být pociťována lehce štípavá bolest.
2 – 3 dny se v domácí může bolest tišit analgetiky. Během prvních 14 dní je přísné omezení fyzické námahy, aby se zabránilo nenadálému krvácení a tahu na jizvy.
Návrat do zaměstnání se doporučuje po 7 – 14 dnech.
Přechodně se může objevit citlivost kůže či asymetrie způsobená ještě nevstřebanou tekutinou, která byla do těla během výkonu vpravena.

Kontraindikace zákroku jsou vysoký krevní tlak, diabetes, srdeční a plicní onemocnění, krvácivé stavy, sklon k embolizaci, léčba karcinomu, aktivní opar aj.

Neváhejte nás kontaktovat na tel.: +420 776 008 004 nebo přes poptávkový formulář zde.


TOP