Doba trvání

Několik hodin

Anestezie

Lokální / celková

Doba pobytu

Ambulantní zákrok

Riziko

Standardní

Rekonvalescence

Několik dnů

Lipedém

Lipedém

Lipedém postihuje výhradně ženy a začíná se pozvolně rozvíjet od období puberty. Vyznačuje se hromaděním tuku na hýždích, nohou a někdy i pažích. Párové končetiny jsou postiženy stejně. Onemocnění bývá často chybně zaměňováno s obezitou či lymfatickými otoky. O tom, že se nejedná o obyčejnou obezitu, svědčí velká asymetrie v objemu tuku mezi postiženými částmi a zbytkem těla. Jedinou v současnosti účinnou terapií s dlouhodobým efektem je liposukce, která nahromaděný tuk odstraní a tím zredukuje i typické symptomy jako jsou bolest, problémy s chůzí atp. Pacientky si musí před příchodem na GIA clinic nechat udělat vyšetření na lymfologii nebo dermatologii, kde se stanoví diagnóza lipedém. Diagnóza lipedém se stanovuje vyloučením všech ostatních chorob s podobnými symptomy - lymfedém, flebedém atd.

Příčina vzniku lipedému není doposud zcela objasněna. Mezi odbornou veřejností se však má za to, že hlavní roli při rozvoji onemocnění hrají hormonální změny. Onemocnění postihuje výhradně ženy. Víme, že může v některých případech mít vliv i dědičnost, o čemž svědčí popsané případy matek a jejich dcer. Lipedém se začíná u většiny pacientek objevovat velmi pozvolna v období puberty. Postiženým nesvědčí horko a dlouhodobá statická zátěž tj. dlouhodobé stání či sezení. Ke znatelnějšímu zhoršení dochází i v období těhotenství. Bez lékařského zásahu se onemocnění stále zhoršuje a není možnost, že by choroba sama ustoupila, nebo že by se vyléčila cvičením a dietami.

Úleva od Bolesti a Nepříjemností: Liposukce odstraňuje nadměrně hromaděný tuk, který způsobuje bolest a nepohodlí. Tento zákrok pomáhá výrazně snížit nebo dokonce eliminovat tyto příznaky.
Zlepšení Mobility a Kvality Života: Odstraněním přebytečného tuku v oblastech postižených lipoedémem se zlepší mobilita pacientek, což má pozitivní dopad na jejich celkovou kvalitu života.
Estetické Výhody: Kromě zdravotních přínosů přináší liposukce také estetické vylepšení vzhledu, což vede k zvýšení sebevědomí a lepšímu psychickému stavu pacientek.

Lipedém způsobuje abnormální hromadění tuku na hýždích, bocích, stehnech, lýtkách a rukou. Nohy mohou být postiženy od hýždí až po kotníky, kolem kterých se vytváří „manžeta“. Od kotníků dolů tedy noha zasažena není. Podobně je tomu i u horních končetin, kde se manžeta tvoří kolem zápěstí. Žíly se stávají křehkými a snadno tak dochází k výskytu modřin. Do tkáně také proniká stále více lymfy, což vyvolává nepříjemné pocity tlaku a napětí v postižené oblasti. S postupující nemocí se zvyšuje i bolestivost, která přetrvává i v klidovém stavu. Ve vyšších stádiích nemoci je omezena hybnost pacienta, protože zbytnění nohou a jejich tvarová deformace nedovoluje řádnou chůzi, objevuje se kolébavý krok. Na dotek je postižená tkáň houbovitá, lze nahmatat i noduly (tvrdé tukové bulky).
Lipedém často nebývá správně diagnostikován a je zaměňován za a) obezitu nebo b) lymfedém.
ad a) při lipedému tělo působí značně nesouměrně, velký objem nohou potažmo rukou proporčně nekoresponduje se zbytkem těla pacientky
ad b) při lipedému jsou obě končetiny postiženy stejně, zatímco při lymfedému je mezi končetinami patrný rozdíl

Fáze rozvoje lipedému

Podle oblastí výskytu
1) Podkožní tuk se ve zvýšené míře hromadí v oblasti hýždí a boků, partie nabývá tvar „jezdeckých kalhot“.
2) Lipedém se rozšiřuje až ke kolenům, kde na jejich vnitřní straně vznikají tukové záhyby
3) Lipedém postihuje celé dolní končetiny od hýždí po kotník, u kterého vzniká zřetelný záhyb „manžeta“
4) Lipedém postihuje i paže až po zápěstí

Konzervativní léčba

Ta zpravidla zahrnuje nošení kompresního prádla, lymfodrenáže a úpravu stravy. Konzervativní léčbou se obvykle začíná, má na zdravotní stav pacientky příznivý vliv a může přinést dočasnou úlevu. Nicméně nic z toho nedokáže zredukovat nadměrné uložení tuku v postižených oblastech a bez jeho odstranění bude většina obtíží přetrvávat, proto je vhodné na doporučení lékaře podstoupit liposukci.

Vodní liposukce přístrojem Body-jet

V GIA clinic pracujeme s přístrojem Body-jet, který jsme si vybrali i na základě jeho předností při léčbě lipedému. Vodní paprsek odlučuje tukovou tkáň velice šetrně a tím je urychlena i celková rekonvalescence pacientky. Vodní liposukce navíc celkové patří k nejbezpečnějším liposukčním technikám vůbec. Chirurg má dostatek času věnovat se během operace i estetickému výsledku. Na rozdíl od jiných technik je totiž do tkáně přiváděno jen malé množství infiltračního roztoku, takže na těle během operace nevznikají vybouleniny a lékař má tak neustále pod kontrolou kontury oblastí, na kterých liposukci provádí.

Provedené studie jasně prokazuj značné snížení bolesti pacientky při použití vodní liposukce přístrojem Body-jet. Nejen, že je zredukován čas rekonvalescence, ale i tendence k následným otokům. Značná část pacientů se původní bolesti zbaví několik dní po provedené liposukci. Je běžné, že po liposukci již nejsou dlouhodobě nutné lymfodrenáže ani nošení kompresního prádla. Pokud se ale u pacientky už rozvinul lipolymfedém, nošení kompresního prádla zůstává i nadále nutností. Přesto i v těchto posledně jmenovaných případech přináší vodní liposukce velké zkvalitnění života pacientky.

Cena zákroku

Závisí na rozsahu zákroku a použité technice; specifické informace o ceně jsou obvykle poskytovány během konzultace

Vzájemná důvěra je pro nás prioritou, a proto se snažíme nabídnout nejen kvalitní péči, ale také transparentní informace o cenách. 

Často kladené otázky

Jak dlouho trvá zotavení po liposukci pro lipoedém?
Období rekonvalescence se liší, ale většina pacientek se může vrátit k normálním aktivitám do několika týdnů po zákroku.
Liposukce může přinést dlouhodobou úlevu od symptomů lipoedému, zejména pokud je doprovázena zdravým životním stylem.
Liposukce je obecně považována za nejefektivnější způsob léčby lipoedému, ale vhodnost zákroku závisí na individuálním stavu a zdravotní historii pacientky.
Stejně jako u všech chirurgických zákroků existují i u liposukce určitá rizika, včetně infekce, krvácení nebo nerovnoměrného odstranění tuku.

Objednejte se na konzultaci

Stačí vyplnit tento formulář a o zbytek se postaráme my.

Nahrajte až 5 fotek, pokud máte k dispozici:

Další služby

Skákavý-lupavý prst

Argo Plasma

Operace syndromu karpálního tunelu

Přístrojová lymfodrenáž Lymphastim