Doba trvání

Několik hodin

Anestezie

Lokální / celkové

Doba pobytu

Ambulantní zákrok

Riziko

Minimální

Rekonvalescence

Několik dnů až týdnů

Přenesení tuku do ostatních částí těla

Přenesení tuku do ostatních částí těla

Tato operace má dvojí efekt. Cílem je úprava tvaru nebo i zvětšení objemu vybrané části těla za použití vlastního tuku. Současně je odebírán tuk z těch míst, kde je žádoucí množství tuku zmenšit. Použitím přístroje Body-Jet je operace bezbolestná s minimálními riziky a maximálním efektem při přenosu tuku. Jako jedno z mála pracovišť vám tuto operaci zajistíme v lokální anestezii, což výrazně zkracuje dobu zákroku i hojení a nevyžaduje následný pobyt na GIA clinic.

Liposukcí můžeme dosáhnout výrazného zlepšení proporcí a celkového tvaru těla. Liposukci provádíme šetrnou metodou Body-Jet, kdy nežádoucí tukové buňky jsou od tkáně oddělovány velmi jemně tenkým paprskem vody.

Přirozený Vzhled a Pocit: Používá se vlastní tuk pacienta, což znamená přirozenější vzhled a pocit než u syntetických výplní.
Dvojí Efekt: Nejenže se zlepšuje tvar a objem cílové oblasti, ale také dochází ke zlepšení kontur a snížení tukových vrstev v oblasti odběru tuku.
Minimální Riziko Odhojení: Jelikož se používá tuk pacienta, je riziko odmítnutí nebo alergické reakce minimální, a tuk má tendenci se dobře uchytit a sloučit s okolními tkáněmi.

Hlavní výhody uvedené metody

– maximální šetrnost k pacientovi
– rychlé hojení a následná rekonvalescence
– nižší fyzická náročnost pro lékaře, který se tak může plně soustředit na estetickou stránku prováděného výkonu
– odsáté tukové buňky jsou minimálně poškozené a lze s nimi dále pracovat

Pro zdárný výsledek navazující procedury, jíž je lipotransfer, se jeví rozhodující právě poslední uvedená výhoda odběru tuku. Tukové buňky jsou liposukčním přístrojem Body Jet minimálně poškozené, a tudíž mají velkou šanci na uchycení se v jiné části těla, kam jsou přeneseny. Před transferem se tuk čistí, aby se dále pokračovala jen s tím nejlepším materiálem. Do požadované partie je tuk vpravován tenkou kanylou. Pro aplikaci odebraného tuku si můžeme vybrat ze dvou metod známých pod jmény lipofilling a lipografting.

Výhody lipofillingu a lipograftingu

– využívá se vlastního materiálu, který tělo přijme bez negativní reakce
– proceduru je možné opakovat

Lipofilling

Vlastní tuk se aplikuje obdobně jako jiné syntetické výplňové materiály. Výsledek je rychle patrný a bez komplikací. Při tomto způsobu aplikace ale dochází časem ke vstřebávání přeneseného tuku, které může být částečné nebo i úplné.

Lipografting

Oproti výše zmíněné metodě je lipografting náročnější na přesnost, zabere více času, ale dosažený výsledek je trvalý nebo alespoň dlouhodobý. Přenesený tuk se stává integrální součástí tkáně, do které byl umístěn. Tuk se do tkáně zavádí po malých částech, které se navzájem nedotýkají. Tato autonomní tuková ložiska jsou obklopena původní tkání, která novým tukovým buňkám bude poskytovat kyslík a výživu, až nakonec dojde k prorostení celé oblasti novými cévami. Oproti lipofillingu trvá po zákroku o něco déle, než zmizí otoky a modřiny.

Nano fat grafting

Speciální technika, někdy též známá pod jménem mikro fat grafting, vychází z výše zmíněné metody. Odebraný tuk, který hodláme přenášet na nové místo, se ale ještě dodatečně upravuje, aby se skládal jen z velmi malých tukových částic. Tuk  se následně injektuje ve vrstvách. Metoda se s úspěchem využívá především na úpravu vrásek, spánků, tmavých kruhů pod očima atp. Uvedená technika umožňuje nahradit i větší tukové ztráty a přesné zacílení.

 

Užítí lipotransferu podle místa

Obličej

Zákrok probíhá v celkové nebo místní anestézii. Na obličeji se nejčastěji ošetřují následující partie:
– rty, které provedeným výkonem získají na plnosti a svěžesti
– hluboké vrásky a propadlé jizvy, jež je třeba vyplnit, aby se kůže vyrovnala a nabyla hladkosti
–  lícní kosti, tam kde byly dříve zapotřebí implantáty v důsledku úbytku tuku
– brada
– spánková krajina
– nosoretní rýhy
– oblast očí, kde se dá provést korektura propadů a kruhů pod očima či pod okrajem očnice zapadlých horních víček

Ruce

Po rukou vyžadujeme denně spousty úkonů, při kterých se pokožka vysušuje, odírá či je jinak namáhaná. Opotřebení pokožky rukou tedy může být značné. A protože ruce slouží i jako dorozumívací prostředek, který tak přirozeně přitahuje pozornost okolí, musíme náležitou péči věnovat i jim, aby byly v souladu s naším celkovým vzezřením. Především na hřbetu rukou se výrazně projevují známky stárnutí. Začínají prosvítat šlachy, vystupovat kosti a kůže se tenčí a krabatí. Vlastní tuk, dokáže ve vzhledu vašich rukou posunout čas nazpět i o několik let. Kůže opět nabyde objem, vypne se a kosti a šlachy se měkce překryjí.

Intimní partie žen

Ženy hledající pomoc plastického chirurga pro zlepšení vzhledu zploštělých velkých stydkých pysků mohou být uklidněny, protože se jedná o celkem běžně vyhledávaný zákrok. Ke ztrátě tuku v těchto partiích dochází v důsledku většího zhubnutí nebo s přibývajícím věkem. Obojí se projeví povolením a svraštěním kůže. Přenos autologního tuku z vybraného místa na těle tento problém vyřeší a ztracený objem doplní.

Rady pro pacienta

Jelikož zákrok probíhá ve dvou krocích, z nichž první je liposukce, platí tatáž doporučení i zde.
Před zákrokem podstoupí pacient běžná předoperační vyšetření. Požadavky na vyšetření závisí na věku operované osoby. Základní vyšetření zahrnuje EKG, RTG plic, laboratorní vyšetření a některá další. Přesné instrukce obdrží zájemce od lékaře, který vede konzultaci.
Odstup od posledního prodělaného infekčního onemocnění musí být alespoň 2 – 3 měsíce.
Je nezbytné vysadit všechny léky, které způsobují zvýšenou krvácivost. Dva měsíce před výkonem je vhodné vysadit antikoncepci, která zvyšuje riziko embolie. Den před výkonem nepít alkohol. Alespoň měsíc před operací nekouřit a minimálně dva týdny po ní. Kouření zhoršuje hojení. Před operací se nesmí 6 hodin nic pít a jíst. V den operace je vhodné se vykoupat, nenanášet make-up, odlakovat nehty na rukou i nohou.
Po operaci většího rozsahu je nutný jednodenní pobyt ve zdravotnickém zařízení. V den propuštění se odstraňují drény. Může být pociťována lehce štípavá bolest. 2 – 3 dny se v domácí může bolest tišit analgetiky. Během prvních 14 dní je přísné omezení fyzické námahy, aby se zabránilo nenadálému krvácení a tahu na jizvy. Návrat do zaměstnání se doporučuje po 7 – 14 dnech. Přechodně se může objevit citlivost kůže či asymetrie způsobená ještě nevstřebanou tekutinou, která byla do těla během výkonu vpravena.

Kontraindikace zákroku jsou vysoký krevní tlak, diabetes, srdeční a plicní onemocnění, krvácivé stavy, sklon k embolizaci,  léčba karcinomu, aktivní opar aj.

Cena zákroku

Přibližně 28000 Kč, ale může se lišit v závislosti na konkrétních potřebách pacienta a rozsahu zákroku.

Vzájemná důvěra je pro nás prioritou, a proto se snažíme nabídnout nejen kvalitní péči, ale také transparentní informace o cenách. 

Často kladené otázky

Jak dlouho trvá, než se výsledky projeví?
Výsledky jsou často viditelné ihned, ale konečný efekt se objeví až po úplném hojení, což může trvat několik týdnů až měsíců.
Bolest během zákroku je minimalizována díky anestezii. Po zákroku může dojít k mírnému nepohodlí, které lze kontrolovat léky proti bolesti.
Rekonvalescence se liší v závislosti na rozsahu zákroku, ale pacienti se obvykle mohou vrátit k běžným aktivitám do několika dnů až týdnů.
Rizika zahrnují modřiny, otoky, infekce, nebo nepravidelnosti ve tvaru. Výskyt komplikací je však obecně nízký.

Objednejte se na konzultaci

Stačí vyplnit tento formulář a o zbytek se postaráme my.

Nahrajte až 5 fotek, pokud máte k dispozici:

Další služby

Skákavý-lupavý prst

Argo Plasma

Odstranění svědění zevního genitálu po menopauze

Léčba inkontinence