Doba trvání

2 hodiny

Anestezie

Lokální

Doba pobytu

Ne

Riziko

Minimální

Rekonvalescence

1-2 týdny odpočinku

Výplň prsou vlastním tukem (lipografting)

Výplň prsou vlastním tukem (lipografting)

Tato operace má dvojí efekt. Jednak zajistí žádoucí úpravu tvaru a velikosti poprsí a zároveň se klientka zbaví tuku na místech, kde si přeje množství uloženého tuku zmenšit. Použitím přístroje BODY-JET se při liposukci minimalizuje bolestivost a zajišťuje extrakce velkého počtu životaschopných tukových buněk vhodných pro přenos do prsou. Jako jedno z mála pracovišť Vám tuto operaci zajistíme v lokální anestezii, což výrazně zkracuje dobu zákroku i hojení a nevyžaduje následný pobyt na GIA clinic.

Zákrok probíhá ve dvou krocích:

  1. Liposukce tuku přístrojem Body-jet. Tuk je od okolní tkáně jemně oddělován paprskem vody a ihned odsáván do lipokolektoru, kde dochází k jeho separaci od infiltračního roztoku a olejových částí
  2. Přenesení vlastního tuku do prsou pomocí tenké kanyly. V případech, kdy je nutná maximální přesnost při aplikaci tuku, pracujeme pod sonografickým zobrazením

 

Přirozený vzhled a pocit: Nově přenesený tuk v prsou ženy vnímají zcela přirozeně, se změnou velikosti či tvaru prsou se rychle ztotožňují. Svá prsa cítí stále stejně.
Dvojí účinek zákroku: Kromě zvětšení prsou dochází také k úpravě tělesných proporcí díky odsátí tuku z nežádoucích oblastí, jako jsou boky nebo břicho.
Nižší riziko komplikací: Využití vlastního tukového materiálu snižuje riziko alergických reakcí a odmítnutí, které mohou nastat u syntetických materiálů.

Hlavní výhody uvedené metody

– maximální šetrnost k pacientovi
– rychlé hojení a rekonvalescence
– nižší fyzická náročnost pro lékaře, který se tak může plně soustředit na estetickou stránku prováděného výkonu
– odsáté tukové buňky jsou minimálně poškozené a lze s nimi dále pracovat

Pro zdárný výsledek navazující procedury, jíž je lipotransfer, se jeví rozhodující právě poslední uvedená výhoda odběru tuku. Tukové buňky jsou liposukčním přístrojem Body Jet minimálně poškozené, a tudíž mají velkou šanci na uchycení se v jiné části těla, kam jsou přeneseny. Před transferem se tuk čistí, aby se dále pokračovalo jen s tím nejkvalitnějším materiálem. Do požadované partie je tuk vpravován tenkou kanylou.

Výhody lipograftingu

– využívá se vlastního materiálu (autologního tuku), který tělo přijme bez negativní reakce
– proceduru je možné opakovat

Lipografting

Lipografting vyžaduje přesnost, z čehož plyne i prodloužení operačního času. Dosažený výsledek je trvalý nebo alespoň dlouhodobý. Přenesený tuk se stává integrální součástí tkáně, do které byl umístěn. Tuk se do tkáně zavádí po relativně malých částech, které se navzájem nedotýkají. Tato autonomní tuková ložiska jsou obklopena původní tkání, která novým tukovým buňkám bude poskytovat kyslík a výživu, až nakonec dojde k prorostení celé oblasti novými cévami.  Na přeneseném místě mohou vzniknout dočasné modřiny.
Nejběžněji je vlastní tuk využíván k augmentaci (zvětšení) prsou. Běžné jsou ale i případy, kdy lipotransfer slouží k vyrovnání asymetrií a v neposlední řadě i k celkové rekonstrukci prsu po jeho odstranění v důsledku diagnostikovaného karcinomu.
Tuk se pro tyto zákroky nejčastěji odebírá ze stehen nebo břišní krajiny. Metoda dokáže během jednoho sezení prsy zvětšit maximálně o jednu velikost či velikost a půl. Pokud tímto způsobem chceme docílit výraznějšího zvětšené, je nutné zákrok opakovat. Do 3 měsíců po každém zákroku se vstřebá cca 30 % přeneseného tuku.

Rady pro pacienta

Jelikož zákrok probíhá ve dvou krocích, z nichž první je liposukce, platí tatáž liposukční doporučení i zde.
Před zákrokem podstoupí pacient běžná předoperační vyšetření. Požadavky na vyšetření závisí na věku operované osoby. Základní vyšetření zahrnuje EKG, RTG plic, laboratorní vyšetření a některá další. Přesné instrukce obdrží zájemce od lékaře, který vede konzultaci.
Odstup od posledního prodělaného infekčního onemocnění musí být alespoň 2 – 3 měsíce.
Je nezbytné vysadit všechny léky, které způsobují zvýšenou krvácivost. Dva měsíce před výkonem je vhodné vysadit antikoncepci, která zvyšuje riziko embolie. Den před výkonem nepít alkohol. Alespoň měsíc před operací nekouřit a minimálně dva týdny po ní. Kouření zhoršuje hojení. Před operací se nesmí 6 hodin nic pít a jíst. V den operace je vhodné se vykoupat, nenanášet make-up, odlakovat nehty na rukou i nohou.
Po operaci většího rozsahu je nutný jednodenní pobyt ve zdravotnickém zařízení. Může být pociťována lehce štípavá bolest. 2 – 3 dny se v domácí může bolest tišit analgetiky. Během prvních 14 dní je přísné omezení fyzické námahy, aby se zabránilo nenadálému krvácení a tahu na jizvy. Návrat do zaměstnání se doporučuje po 7 – 14 dnech. Přechodně se může objevit změněná citlivost kůže či asymetrie způsobená ještě nevstřebanou tekutinou, která byla do těla během výkonu vpravena.

Kontraindikace zákroku jsou vysoký krevní tlak, diabetes, srdeční a plicní onemocnění, krvácivé stavy, sklon k embolizaci, léčba karcinomu, aktivní opar aj.

Cena zákroku

85 000 Kč

Vzájemná důvěra je pro nás prioritou, a proto se snažíme nabídnout nejen kvalitní péči, ale také transparentní informace o cenách. 

Často kladené otázky

Jak dlouho trvá zotavení po lipograftingu?
Obvykle se doporučuje 1-2 týdny odpočinku. Celková doba zotavení může být kratší než u tradičních zákroků s implantáty.
Výsledky mohou být dlouhodobé, ale část tuku se může vstřebat, což může vyžadovat další zákrok pro dosažení požadovaného objemu.
Zákrok je obvykle méně bolestivý než tradiční augmentace s implantáty, ale může způsobit určité nepohodlí.
Standardní rizika zahrnují otoky, modřiny a potenciální asymetrii. Riziko vážných komplikací je obvykle nižší než u implantátů.

Objednejte se na konzultaci

Stačí vyplnit tento formulář a o zbytek se postaráme my.

Nahrajte až 5 fotek, pokud máte k dispozici:

Další služby

Liposukce stehen, hýždí a ostatních částí těla

Liposukce břicha a boků

Abdominoplastika s liposukcí

Přenesení tuku do ostatních částí těla