Ceník – prsa

Operace prsou

Výkony v celkové anestezii – nutná pooperační péče a pobyt na klinice minimálně jednu noc

Zvětšení prsou (augmentace)

Cena dle zvolené značky implantátu

B-Lite MESMO kulaté odlehčené do 700 ml od 135 000 Kč
B-Lite MESMO kulaté odlehčené nad 700 ml od 140 000 Kč
B-Lite MESMO anatomické odlehčené do 700 ml od 155 000 Kč
B-Lite MESMO anatomické odlehčené nad 700 ml od 160 000 Kč
B-Lite MESMO OPTICON odlehčené od 160 000 Kč
B-Lite Microthane anatomické odlehčené do 700ml od 165 000 Kč
B-Lite Microthane anatomické odlehčené nad 700ml od 175 000 Kč
B-Lite Microthane OPTICON odlehčené od 175 000 Kč
B-Lite Microthane kulaté odlehčené
od 150 000 Kč
Polytech SublimeLine MESMO Meme od 120 000 Kč
Polytech SublimeLine MESMO Replicon od 120 000 Kč
Polytech SublimeLine MESMO Opticon od 135 000 Kč
Polytech SublimeLine MESMO Optiman od 135 000 Kč
Polytech SublimeLine Replicon od 122 000 Kč
Polytech SublimeLine Microthane Meme kulaté od 132 000 Kč
Polytech SublimeLine Microthane Replicon anatom.          od 135 000 Kč
Polytech SublimeLine Microthane Opticon         od 145 000 Kč
Motiva Ergonomix                                  od 125 000 Kč
Motiva Ergonomix 2 od 150 000 Kč
Motiva Round od 115 000 Kč
Motiva Round nad 800 ml od 120 000 Kč
Motiva Anatomical TrueFixation od 125 000 Kč
MENTOR Moderate Plus Profile Cohesive I kulatý od 120 000 Kč
MENTOR Plus Profile Extra Cohesive I kulatý od 122 000 Kč
MENTOR High Profile Cohesive I kulaté od 120 000 Kč
MENTOR High Profile Xtra Cohesive I kulaté od 120 000 Kč
MENTOR Ultra High profile Cohesive I kulaté od 120 000 Kč
MENTOR anatomický CPG Cohesive III od 132 000 Kč
MENTOR kulatý Cohesive II Moderate Plus Profil od 129 000 Kč
MENTOR kulatý Cohesive II High Profile od 128 000 Kč
MENTOR kulatý Cohesive II Ultra high Profile od 129 000 Kč
Augmentace – jednostranná operace 70 % ceny

Změna tvaru prsou + vložení implantátu (modelace s augmentací)

cena dle zvolené značky implantátu

K augmentaci se zvoleným typem implantátu od + 30 000 Kč
Augmentace – jednostranná operace 70 % ceny

Změna tvaru prsou (modelace)

Oboustranná                                                              od 75 000 Kč
Jednostranná  od 51 000 Kč

Zmenšení prsou (redukce) 

Oboustranná                                                           od 99 000 Kč
Jednostranná  od 51 000 Kč

Ostatní operace prsou

Vyjmutí implantátu od 75 000 Kč
Výměna implantátu (re-augmentace)     od 80 000 Kč
Zvětšení prsou – lipografting* využití vlastního tuku od 85 000 Kč
Znovuvytvoření jednoho prsu po ablaci cena individuální dle zvoleného postupu