Přenos tuku

Dnes nám odpoví na otázky ohledně přenosu tuku. Zeptali jsme se také její kolegyně, MUDr. Evy Kostrhunové, cévního chirurga, jaký je její pohled na laserovou a vodní liposukci.

Co to znamená termín fat-transfer? Můžete tuto metodu doporučit?

MUDr. Jiřina Šilhánková -zakladatelka a majitelka GIA, primář v oboru plastické chirurgie
MUDr. Jiřina Šilhánková -zakladatelka a majitelka GIA, primář v oboru plastické chirurgie

Fat-transfer je přenos vlastního tuku pacienta z jednoho místa na jiné, kde je použit jako výplň. Tyto výplňové metody jsou zájemcům o estetickou chirurgii známé pod pojmy lipofilling a lipografting. Obrovská výhoda použití vlastního tuku klienta je v tom, že do těla není vpravována žádná cizorodá látka, proti které by tělo mohlo spustit obranné reakce. A navíc, když jsou aplikované tukové buňky téměř nepoškozené, přežívá jich na novém místě až 80 %, což je úžasný výsledek ve srovnání s aplikací tukových buněk odebraných jinými metodami. Tím se otevírá obrovské pole možností pro aplikaci vlastního tuku.

Do jakých partií lze odsátý tuk aplikovat?

Použití odsátého tuku je velice variabilní. Dokážeme jím omladit tváře obličeje či hřbety rukou, upravit jizvy, stimulovat léčebný proces chronických nehojících se ran a podobně. Velký význam pak nabývá při augmentacích a modelacích prsou, ale i při jejich rekonstrukci poté, co pacientka prodělala mastektomii v důsledku karcinomu prsu. V tomto případě je někdy nutná kombinace s implantáty.

Jaké jsou výhody zvětšení poprsí vlastním tukem? Pro jaké pacientky je tento zákrok vhodný?

Největší výhodou je, že se použijí vlastní tukové buňky, které tělo přijme. Pro dosažení optimálního výsledku je navíc možné postup opakovat. Kromě dobrého zdravotního stavu, který jsem zdůrazňovala již na začátku, je nutno aby klientka na sobě měla nějaký tuk, který by bylo možné odsát a použít. Nejčastěji se používá tuk ze stehen, břicha a boků. Samotným tukem můžeme dosáhnout zvětšení prsou asi o jednu velikost. Pokud ale klientka potřebuje znatelnější zvětšení svého poprsí, bude muset volit implantáty.

Přenos tuku - foto kostruhova2.4

Jaký máte pohled na liposukce z hlediska cévního chirurga?

Srovnání různých typů liposukce není úplně snadné a o kvalitě velice rozhoduje nejen zkušenost operatéra, typ použitého přístroje, ale i sekundárně, princip hojení.

Invazivních liposukcí existuje několik druhů a fungují na podobném principu, kdy se určená oblast napustí roztokem, který vyplní a roztáhne prostor určený k narušení tukových buněk. Konkrétní postupy se pak liší způsobem rozbíjení těchto buněk.

Laserová liposukce je metodou založenou na termickém efektu laserového paprsku. V tomto případě je riziko, že odbourávání může být pomalé a neúměrně zatěžuje lymfatický systém a metabolismus jater, mohou přetrvávat otoky právě z poruchy transportu lymfatickým systémem. Relativní nevýhodou je pomalá procedura a slabá kontrola zahřátí kůže.

Vodní liposukce se provádí dvoucestnou kanylou. Vnitřní trubice tryská pod tlakem lokální anestetikum s vodou a tuk je odsáván vnější trubicí. Metoda je zajímavá, dochází k daleko menšímu poškození tukových buněk a při dostatečném odsátí je lymfatický systém zatížen daleko méně.

Celkově ale mohu z pohledu klienta vodní liposukci přístrojem BODY-JET® doporučit jako velmi šetrnou a účinnou metodu s rychlou rekonvalescencí.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print