Operace pupeční kýly – novinka

Pupeční kýla je defekt břišní stěny v oblasti pupku, kdy pacient pozoruje vyklenutí v pupku a někdy k tomu může pociťovat i tlak. Dle toho, zda se dá pupeční kýla zatlačit dovnitř, rozlišujeme pupeční kýlu reponibilí či nereponibilí. V případě nerepoibilní (nezatlačitelé) pupeční kýly zpravidla na fascii ulpívá nějaký tukový váček. Existuje ale i reálné riziko, že po vklouznutí střevní kličky nebo střevního tuku do pupku, dojde k uskřinutí a pak se kýla musí řešit akutně, jelikož nastávají bolesti a může se narušit i střevní peristaltika (pohyb střev). V nejhorších případech se vyskytuje i nekróza.

CENA 7.000,- Kč

Před zákrokem
Prvním krokem je předchozí konzultace, jejímž cílem je maximální informovanost klienta/ky – o průběhu chirurgického zákroku, vedení chirurgických řezů, o rizikách zákroku, kontraindikacích, o anestezii a případných komplikacích. Zároveň dojde k posouzení stavu kýly. Pokud je diagnostikována i diastáza (rozestoupení břišních svalů), pak už se jedná o velkou kýlní operaci a nejen o pupeční kýlu.
Klient/ka musí mít od svého praktického lékaře obecné běžné předoperační vyšetření (základní laboratorní vyšetření, EKG a jiné). Samotné požadavky na vyšetření vycházejí ze zdravotního stavu či věku operované osoby.
Doporučené je vysazení všech léků, které zvyšují krvácení (Wobenzym, vitamín C, atd.) – nutná domluva s praktickým lékařem.
Pokud je klientkou žena – vhodné vysazení antikoncepce, která až 4 x zvyšuje riziko embolizace (samotné vysazení má smysl alespoň dva měsíce před výkonem a musí být na základě domluvy s gynekologem).
Před zákrokem by neměl/a klient/ka hladovět a držet nějaké dietní režimy a měl by se chránit před infekcí a nachlazením, nesmí být aktivní opar rtu.
Aktuální zdravotní stav – důležité je, aby se klient/ka chránila před onemocněním či infekcí – odstup od operace po prodělaném infekčním onemocnění 2 – 3 měsíce.
Před výkonem musí být klient/ka lačný/á – nesmí nic jíst, pít ani kouřit (alespoň 6 hodin). 24 hodin před výkonem doporučujeme neužívat alkoholické nápoje a kávu.
Je vhodné se v den výkonu vykoupat, nemazat se žádnými tělovými mléky a krémy, nelíčit se a mít odlakované nehty (na rukou i nohou).
Před operací odložit snímatelné protézy, brýle, šperky, kontaktní čočky, naslouchadla.

Průběh operace
Operace probíhá v celkové narkóze. Při operaci je nutné částečně otevřít oblast kolem pupíku tak, aby se neischemizovala kůže. Pupík se separuje a kýlní branka (oslabené místo břišní stěny, kde se může vyklenout vlastní kýlní vak) se uzavře. Operatér nepostupuje až do břicha, protože pod břišní fascií je ještě peritoneum. Pokud je kýlní vak již vyklenut, zašije se peritoneum, vak se odstřihne, aby nevznikaly seromy, pupík se následně přifixuje a proběhne plastika kýly. Rána se zašije, vystele tampóny a pacientovi se po operaci nasadí břišní pás.
Při operaci se nepoužívá cizorodý materiál, jako je např. síťka, protože by se zvýšilo riziko odhojení i riziko infekce, protože v pupíku se obecně drží hodně bakterií.
Operace obvykle trvá asi 1 hodinu, pokud není kýla příliš velkého rozsahu, nebo pokud se nejedná o recidivu či výskyt střevních srůstů.

Po zákroku
Po operaci se kvůli celkové narkóze odchází domů až na druhý den.
Břišní pás se musí nosit min 4 týdny, 3 týdny ve dne i noci, pak už jen přes den
Pacient by si měl dát pozor při kašlání, neboť zhojení plastiky trvá 3 – 4 týdny a mohlo by dojít k povolení a recidivě pupeční kýly.
Pooperačně je oblast kýly bolestivá, neměla by se jíst nadýmavá strava.
Pacient může jít za týden do práce, to ale neplatí pro těžké dělnické profese. Při namáhavé práci se musí pacient šetřit 6 týdnů (4 týdny doma a pak 2 týdny v práci s pásem).
4 týdny necvičit.
Stehy se vytahují 10 – 14 dní po operaci.

Kontraindikace zákroku
Záleží na daném onemocnění a na celkovém zdravotním stavu.
Mezi hlavní kontraindikace patří: infekt akutní či chronický, opar rtu, autoimunitní onemocnění, závažné alergické stavy, akutní fáze maligního onemocnění, u žen těhotenství a pak další vážná onemocnění zjištěná během pohovoru s klientem/kou.

V den operace si vezměte s sebou

předoperační vyšetření (pokud jste jej již neposlal/a emailem)
léky, které klient/ka pravidelně užívá (vzít si ranní dávku a zapít malým množstvím vody)
věci osobní potřeby
kopii dokladu o zaplacení operace nebo zálohy, případně stanovenou částku v hotovosti
Pokud bude Vaše platba realizována platební kartou, doporučujeme předem ověřit výši limitu denního výběru

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print