MUDr. Hana Klosová, Ph.D.

Vzdělání:

 • 2018 Licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru plastická chirurgie
 • 2017 Specializovaná způsobilost v oboru „Plastická chirurgie“
 • 2014 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové obhájena doktorská dizertační práce
 • 2012 Držitel licence ČLK pro výkon vedoucího lékaře a primáře v oboru popáleninová medicína
 • 2006 Funkční licence ČLK v oboru – Umělá výživa a metabolická péče
 • 2006 Specializovaná způsobilost v oboru „Popáleninová medicína“
 • 2005 Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru chirurgie
 • 2001 Zařazení do oboru Plastická chirurgie
 • 2000 Atestace I. stupně v oboru „Chirurgie“
 • 1997 Promoce Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 2014 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové obhájena doktorská dizertační práce

Praxe:

 • 2022 GIA clinic s.r.o., Prostějov
 • 2017 – 2019 Fakultní nemocnice Olomouc, Oddělení plastické a estetické chirurgie
 • 2003 – doposud Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba, Popáleninové centrum
 • 1997 – 2002 NsP Nový Jičín, Chirurgické oddělení

Pracovní stáže a studijní pobyty

 • 2014 Fotona Lasers in Aesthetics and Dermatology, international workshop, Ljubljana, Slovinsko
 • 2014 Certifikovaná edukační stáž laserterapie, Sremska Mitrovica, Srbsko
 • 2009 The SkinDays training course, Integra LifeSciences Services, Bordeaux, Francie
 • 2009 Certified training course including theory and practical use of equipment for laser Doppler PerFusion Imaging,, Jarfalla, Švédsko

Patenty

 • 2012 METHODS AND MATERIALS FOR TREATING BURN INJURIES, Patent application, Filed: November 22, 2011, Issued: June 21, 2012, Inventors: Vaclav Prochazka, Hana Klosova, Giannoula Lakka Klement

Členství v odborných společnostech

 • Společnost popáleninové medicíny
 • Česká společnost plastické chirurgie
 • Česká společnost chirurgie ruky
 • European Burn Association (EBA)
 • Česká společnost pro bioimplantologii
 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z. s.
 • Česká společnost pro léčbu rány

Pedagogická činnost

 • Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
 • Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
 • Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta

Publikační činnost

 • Odborné monografie, statě a články – cca 100 původních prací

 

MUDr. Hana Klosová, Ph.D. - lékařka se specializací v plastické chirurgii