MUDr. Eva Kostrhunová

Vzdělání:

 • 2015 Atestace z cévní chirurgie
 • 2008 Získání specializované způsobilosti pro obor chirurgie
 • 2004 Atestace I. stupně z chirurgie
 • 2000 Promoce Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové

Lékařská praxe:

 • 2017– dosud GIA clinic s.r.o.
 • 2017– dosud Cévní chirurgie nemocnice Vítkovice
 • 2011 – dosud Chirurgické oddělení nemocnice Přerov
 • 2002 – 2010 Chirurgická klinika IPVZ Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
 • 2000 – 2002 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – pat. anat. odd

Odborná vědecká činnost, přednášky, semináře:

 • 2017 školení Komplexní léčba lymfedému včetně manuální mízní drenáže
 • 2017 kurz Lympho-Taping
 • 2017 zaškolení Využití individuálně zhotovených kompresivních výrobků
 • 2015 kongres VI.Ostravské angiodny
 • 2015 kurz Lékařská první pomoc
 • 2015 kurz radiační ochrany
 • 2014 seminář IV. Sympozium České společnosti pro cévní přístupy
 • 2013 kurz Dopad změn právní úpravy na posuzování zdravotního stavu
 • 2013 kongres V. Ostravské angiodny
 • 2012 seminář 2. Sympozium České společnosti pro cévní přístupy
 • 2010 kurz Pokroky lékařské vědy a posuzování zdravotního stavu
 • 2008 přednáška Onemocnění prsní žlázy, Zadar
 • 2008 kongres Spolupráce na přednášce zaměřené na řešení kýl na pracovišti
 •          Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Zadar

Další vzdělávání:

 • stáž Kardiochirurgická klinika nemocnice: problematika arteriovenózních zkratů (Dr.Slavíková)
 • stáž Nemocnice Atlas Zlín: resekce prsu a sentinelová uzlina
 • stáž Fakultní nemocnice u svaté Anny: 2 měsíce v cévní chirurgii
 • stáž Vysoké nad Jizerou: chirurgie ruky
 • stáž Nemocnice Na Bulovce: plastická chirurgie
 • stáž Fakultní nemocnice Královské Vinohrady: popáleninové centrum

Osvědčení:

 • Diplom celoživotního vzdělávání lékařů, Česká lékařská komora
 • Licence ČLK pro obor chirurgie
 • Licence ČLK pro obor cévní chirurgie včetně primářské licence v tomto oboru
 • Certifikát komplexní léčby lymfedému včetně manuální mízní drenáže

Členství v odborných společnostech:

 • ČLS: flebologická, kardiovaskulární, chirurgická

Zájmy profesní, specializace:

 • Řešení varixů endovaskulárně technikou (RFA, LASER), přístupy pro hemodialýzu, onemocnění prsu, problematika lymfedému.

 

MUDr. Eva Kostrhunová - primář v oboru cévní chirurgie