ARGO PLASMA SKIN TIGHTENING

Účinné utažení kůže je zajištěno argonovou plazmou, která cílí na nejméně rezistentní tkáně, zatímco okolní tkáně zůstávají zcela nedotčené. Využití inertního plynu argonu v lékařství je běžné a proto se i ošetření vyznačuje velkou bezpečností pro pacienta. Vlastnosti plynu zajišťují teplotní stabilitu, čímž je minimalizováno riziko popálení. Procedura je ve všech fázích zcela pod kontrolou ošetřujícího lékaře.  

Kdy se Argo Plasma nejčastěji využívá?

 • Vynikajících výsledků dosahujeme ve spojení s liposukčními procedurami stehen, lýtek, břicha, paží či podbradku
 • Po liposukci lipedému, neboť při této diagnóze dochází k povolení pojivových tkání, což má za následek zhoršení elasticity kůže
 • Všude tam, kde dojde k značnému povisnutí kůže v důsledku výrazného úbytku váhy pacienta
 • Po těhotenství
 • Po bariatrických operacích
 • Při operacích prsou – rekonstrukci, redukci i augmentaci

Výhody technologie Argo Plasma

 • dlouhodobý efekt
 • výraznější výsledky než u neinvazivních přístrojů, které působí na povrch kůže
 • efekt je viditelný okamžitě po aplikaci
 • bezpečnost
 • ošetření je opakovatelné
 • argon, který se nepřemění na plazmu, působí jako chladící médium
 • přesné cílení na ošetřovaná místa
 • zrychluje regeneraci a zkracuje pooperační dobu rekonvalescence

Popis zákroku

Zákrok probíhá buď v lokální nebo celkové anestezii, záleží na rozsahu ošetření a na tom, se který dalším zákrokem se ošetření Argo Plasmou spojí. Argonová plazma se aplikuje sondou v podkoží, kde způsobuje koagulaci měkkých tkání, zatímco ostatní struktury nechává nedotčené. Pro vstup sondy je zapotřebí udělat malou incizi (řez) o velikosti cca 0,5 cm. Počet incizí závisí na velikosti ošetřované plochy. Pohyb sondy se v podkoží kopíruje tvar vějíře, čímž se zaručuje rovnoměrné působení plazmy. Elektrický výboj vytváří plazmu s pouhým 1% použitého inertního plynu, zbytek plynu 99% slouží jako ochranný obal.

Cena

Na GIA clinic nejčastěji využíváme Argo Plasmu ve spojení s liposukcí stehen, břicha, paží atd. Cena Argo Plasmy zde činí 25.000,- Kč. 

Klientka 1 – Argo Plasma + liposukce stehen

ARGO PLASMA SKIN TIGHTENING - Liposukce lipedem argo plasma 2

Klientka 2 – Argo Plasma + liposukce stehen

ARGO PLASMA SKIN TIGHTENING - Liposukce lipedem argo plasma 4

Klientka 3 – Argo Plasma + liposukce paží, břicha a nohou

ARGO PLASMA SKIN TIGHTENING - Liposukce lipedem argo plasma 5
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print