Výplň prsou vlastním tukem (lipografting)

Tato operace má dvojí efekt. Cílem je úprava tvaru nebo i zvětšení objemu prsou za použití vlastního tuku. Současně je odebírán tuk z jiných částí těla, kde je žádoucí množství tuku zmenšit. Použitím přístroje BODY-JET je operace bezbolestná s minimálními riziky a maximálním efektem při přenosu tuku. Jako jedno z mála pracovišť vám tuto operaci zajistíme v lokální anestezii, což výrazně zkracuje dobu zákroku i hojení a nevyžaduje následný pobyt na GIA clinic.
Cena: 74000 Kč
×
Typ zákroku
Popis

Liposukcí můžeme dosáhnout výrazného zlepšení proporcí a celkového tvaru těla. Liposukci provádíme šetrnou metodou Body Jet, kdy nežádoucí tukové buňky jsou od tkáně oddělovány velmi jemně tenkým paprskem vody.

Hlavní výhody uvedené metody
- maximální šetrnost k pacientovi
- rychlé hojení a následná rekonvalescence
- nižší fyzická náročnost pro lékaře, který se tak může plně soustředit na estetickou stránku prováděného výkonu
- odsáté tukové buňky jsou minimálně poškozené a lze s nimi dále pracovat

Pro zdárný výsledek navazující procedury, jíž je lipotransfer, se jeví rozhodující právě poslední uvedená výhoda odběru tuku. Tukové buňky jsou liposukčním přístrojem Body Jet minimálně poškozené, a tudíž mají velkou šanci na uchycení se v jiné části těla, kam jsou přeneseny. Před transferem se tuk čistí, aby se dále pokračovala jen s tím nejlepším materiálem. Do požadované partie je tuk vpravován tenkou kanylou. Pro aplikaci odebraného tuku si můžeme vybrat ze dvou metod známých pod jmény lipofilling a lipografting.

Výhody lipofillingu a lipograftingu
- využívá se vlastního materiálu, který tělo přijme bez negativní reakce 
- proceduru je možné opakovat

Lipofilling
Vlastní tuk se aplikuje obdobně jako jiné syntetické výplňové materiály. Výsledek je rychle patrný a  bez komplikací. Při tomto způsobu aplikace ale dochází časem ke vstřebávání přeneseného tuku, které může být částečné nebo i úplné.

Lipografting
Oproti výše zmíněné metodě je lipografting náročnější na přesnost, zabere více času, ale dosažený výsledek je trvalý nebo alespoň dlouhodobý. Přenesený tuk se stává integrální součástí tkáně, do které byl umístěn. Tuk se do tkáně zavádí po malých částech, které se navzájem nedotýkají. Tato autonomní tuková ložiska jsou obklopena původní tkání, která novým tukovým buňkám bude poskytovat kyslík a výživu, až nakonec dojde k prorostení celé oblasti novými cévami. Oproti lipofillingu trvá po zákroku o něco déle, než zmizí otoky a modřiny.
Asi nejběžněji je vlastní tuk využíván k augmentaci (zvětšení) prsou. Běžné jsou ale i případy, kdy lipotransfer slouží k vyrovnání asymetrií a v neposlední řadě i k celkové rekonstrukci prsu po jeho odstranění v důsledku diagnostikovaného karcinomu.
Tuk pro tyto zákroky se nejčastěji odebírá ze stehen nebo břišní krajiny. Protože je přesouván vlastní tuk, mluvíme se někdy o přirozené augmentaci. Metoda dokáže prsy zvětšit maximálně o jednu velikost či velikost a půl. Pokud tímto způsobem chceme docílit výraznějšího zvětšené, je nutné zákrok opakovat. Do 3 měsíců po každém zákroku se vstřebá cca 30 % přeneseného tuku.

Rady pro pacienta
Jelikož zákrok probíhá ve dvou krocích, z nichž první je liposukce, platí tatáž doporučení i zde.
Před zákrokem podstoupí pacient běžná předoperační vyšetření. Požadavky na vyšetření závisí na věku operované osoby. Základní vyšetření zahrnuje EKG, RTG plic, laboratorní vyšetření a některá další. Přesné instrukce obdrží zájemce od lékaře, který vede konzultaci.
Odstup od posledního prodělaného infekčního onemocnění musí být alespoň 2 – 3 měsíce.
Je nezbytné vysadit všechny léky, které způsobují zvýšenou krvácivost. Dva měsíce před výkonem je vhodné vysadit antikoncepci, která zvyšuje riziko embolie. Den před výkonem nepít alkohol. Alespoň měsíc před operací nekouřit a minimálně dva týdny po ní. Kouření zhoršuje hojení. Před operací se nesmí 6 hodin nic pít a jíst. V den operace je vhodné se vykoupat, nenanášet make-up, odlakovat nehty na rukou i nohou.
Po operaci většího rozsahu je nutný jednodenní pobyt ve zdravotnickém zařízení. V den propuštění se odstraňují drény. Může být pociťována lehce štípavá bolest. 2 – 3 dny se v domácí může bolest tišit analgetiky. Během prvních 14 dní je přísné omezení fyzické námahy, aby se zabránilo nenadálému krvácení a tahu na jizvy. Návrat do zaměstnání se doporučuje po 7 – 14 dnech. Přechodně se může objevit citlivost kůže či asymetrie způsobená ještě nevstřebanou tekutinou, která byla do těla během výkonu vpravena.

Kontraindikace zákroku jsou vysoký krevní tlak, diabetes, srdeční a plicní onemocnění, krvácivé stavy, sklon k embolizaci, léčba karcinomu, aktivní opar aj.

Neváhejte nás kontaktovat na tel.: +420 776 008 004 nebo přes poptávkový formulář zde.

FOTOGALERIE

 

 


TOP